กิจกรรมทำประโยชน์เพื่อสังคม

ทำความสะอาดลานวัด

  • ทำความสะอาดลานวัด เพื่อเป็นกุศลบุญและประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาในวัด