กิจกรรมทำประโยชน์เพื่อสังคม

เจ้าภาพกฐิน วัดสุวรรณาวาส

  • เจ้าภาพกฐิน วัดสุวรรณาวาส อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม