กิจกรรมทำประโยชน์เพื่อสังคม

ศูนย์ทดสอบฯ กิจกรรมวันเด็กทุกปี

มอบทุนการศึกษา วัดชลประทานสงเคราะห์

บริจาค และเลี้ยงอาหารเด็กอ่อนปากเกร็ด

กิจกรรม บรรยายพิเศษ (ฟรี) ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายน้ำมันเชื้อเพลิง ให้กับ ชมรมเพื่อนพี่เลี้ยง , จป.วิชาชีพ ศิษย์เก่า มสธ. และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

เจ้าภาพกฐิน วัดสุวรรณาวาส อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

ทำความสะอาดลานวัด เพื่อเป็นกุศลบุญและประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาในวัด