สมัครงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับ

พนักงานประสานงานฝึกอบรม
จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดของงาน

ติดต่อวิทยากร,ประสานกับโรงแรม รับลงทะเบียน ในการฝึกอบรม จัดเตรียมเอกสารประกอบการฝึก อบรม ดำเนินการฝึกอบรมรวมถึงการสรุปผลการ ฝึกอบรม และส่งผลถึงหน่าวยงานราชการ

เงินเดือน 9,500 - 20,000 (ไม่รวม Incentive, เบี้ยเลี้ยง)

สวัสดิการ ประกันสังคม,ประกันชีวิต,ประกันสุขภาพ,การฝึกอบรมนอกสถานที่,ชุดฟอร์มบริษัทฯ,โบนัสและการปรับเงิน เดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25-35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ,การโรงแรม,มนุษตยศาสตร์,วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการทำงานได้ สามารถสร้างระบบการจัดการ database ได้
  • สามารถพิมพ์ดีดได้คล่อง
  • มีความรู้ด้าน IT การจัดการคอมพิวเตอร์ด้าน Software การตั้งค่าต่างๆ ของระบบ Lan
  • มีบุคลิก และมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีประสบการณ์ทางด้านการฝึกอมรบและการสัมมนาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่รถยนต์
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
วิธีการสมัคร
ส่งจดหมายสมัครงานที่

บริษัทเนเซอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค จำกัด
1/233 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ผู้ติดต่อคุณจีรวรรณ 0-2582-11401