หลักสูตรการฝึกอบรม

การทำงานบนที่สูง เสาส่งสัญญาณ (Work at height & Tower Climber)

วัน เดือน ปี
เวลาการอบรม
จังหวัด /สถานที่
วัน เดือน ปี
จังหวัด /สถานที่
22 ม.ค..2565
08.00 - 16.30 น.
ศูนย์ฝึกอบรมเนเชอรัลฯ จ.นนทบุรี
22 ม.ค..2565 | 08.00 - 16.30 น.
ศูนย์ฝึกอบรมเนเชอรัลฯ จ.นนทบุรี