หลักสูตรการฝึกอบรม

การทำงานบนที่สูง เสาส่งสัญญาณ (Work at height & Tower Climber)

วัน เดือน ปี เวลา/สถานที่
22 ม.ค..2565
ศูนย์ฝึกอบรมเนเชอรัลฯ จ.นนทบุรี | 08.00 - 16.30 น.