ข่าวสาร

กิจกรรม บรรยายพิเศษ (ฟรี)

กิจกรรม บรรยายพิเศษ (ฟรี) ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายน้ำมันเชื้อเพลิง ให้กับ ชมรมเพื่อนพี่เลี้ยง , จป.วิชาชีพ ศิษย์เก่า มสธ. และประชาชนทั่วไปที่สนใจ