ประวัติความเป็นมา

บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่ 4 เมษายน 2551 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมตามกฎหมายทั้งด้านพลังงาน ความปลอดภัยมาตรฐานฝีมือแรงงาน และด้านพัฒนาองค์กรรวมแล้วมากกว่า 30 หลักสูตรการันตีความพึงพอใจในการให้บริการจากประสบการณ์ 10 ปี และผู้ที่เคยใช้บริการกว่า 1 แสนคน ทั่วประเทศ เราจะไม่หยุดพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดความรู้ตามนโยบายของผู้บริหารสูงสุด ด้วยการบรรยายจากวิทยากรที่การันตีประสบการณ์ตรงในแต่ละด้าน รูปแบบการจัดการที่ไม่เหมือนใคร ทั้งนี้เรายังสามารถออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของลูกค้า เช่น โครงการ Safety Passport ของทาง Tesco Lotus,AIS เป็นต้น หลักสูตรฝึกอบรม คลิกที่นี่

Online registration

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจของบริษัทฯ

  • หลักสูตร คนงานควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งานก๊าซ
    เฉพาะก๊าซแอมโมเนีย
  • หลักสูตรการขับขี่อย่างปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
    Defensive driving technique
  • หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวกับก๊าซอุตสาหกรรม

ก๊าซธรรมชาติเกิดขึ้นมาได้อย่างไร

ก๊าซธรรมชาติไม่ใช่ของประหลาด เป็นปิโตรเลียมชนิดหนึ่งที่มีอยู่ทั่วไปในโลกของเราตั้งแต่โบราณกาลแล้ว เมื่อหลายล้านปีก่อน ผิวโลกส่วนใหญ่เป็นทะเล เต็มไปด้วยสัตว์และพืชนานาพันธุ์ ซึ่งเมื่อตายลงก็ทิ้งซากทับถมโคลนทรายและกากตะกอนต่างๆ ที่ก้นทะเลซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้อนทับกันเป็นชั้นๆ ต่อมาชั้นซากสิ่งมีชีวิตโคลนทรายและกากตะกอนเหล่านี้ก็ค่อยกดอัดกันแน่นเข้าจนกลายเป็น . . .

 

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค จำกัด ได้เป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาอเนกประสงค์ ณ วัดสุวรรณาวาส เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม และทีมงานบริษัทฯ ได้บำเพ็ญตน กวาดลานวัด และทำความสะอาดห้องน้ำเพื่อให้สาธุชนที่มาทำบุญใช้เป็นสาธารณประโยชน์

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดคุ้มครองรักษาลูกค้าทุกท่าน รวมถึงผู้ร่วมบุญร่วมกุศลในครั้งนี้ ให้เป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนา ประกอบด้วยกำลังกายที่แข็งแรง กำลังใจที่เข้มแข็ง กำลังศรัทธาที่มั่นคง กำลังสติปัญญาเฉลียวฉลาด กำลังทรัพย์อันมหาศาล กำลังบริวารที่เป็นสัมมาทิฐิ มีความสามารถในการสร้างคุณงามความดีเพื่อชาติ พระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนครอบครัวให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองโดยทั่วกัน