หลักสูตรการฝึกอบรม

การทำงานบนที่สูง และ การปฏิบัติงานบนเสาส่งสัญญาณอย่างปลอดภัยของโนเกีย (Work at height & Tower rescue for NOKIA )